Eye Movement Desensitization

             and Reprocessing

EMDR THERAPIE

EMDR is een behandelmethode om nare ervaringen of trauma’s te verwerken. Met een  EMDR sessie kan worden bereikt wat anders jarenlang verwerking kan vragen. Ervaringen die een continue psychische druk blijven geven, denk aan een ongeval, seksueel misbruik of een ongeluk. Door gebruik van bepaalde technieken wordt opgeslagen informatie in de hersenen omgezet naar een positief verdraagzaam beeld.

 

Tarief € 124.95 per sessie. ( tussen de 60 -120 min.)